Medlem

Föreningen erbjuder medlemsskap för "Seniorer" och "Juniorer". 
Antalet seniormedlemmar är begränsat vilket kan leda till att alla inte kan beredas plats på en gång.
När det finns fler som vill bli medlemmar än vad det finns platser så tillämpar vi principen "först till kvarn"
vilket innebär att det är anmälningsdatum som avgör i vilken ordning man erbjuds medlemsskap.

Nu gällande medlemsregler finns tillgängliga under fliken "Dokument".

Avgifter:
Seniorer betalar en medlemsavgift på 500:-/år förutom en inträdesavgift på 200:- (engångsgavgift).
Medlemsavgiften för Juniorer är 100:-/år.

Intresserad?
Kontakta föreningens kassör, Sören Jonsson, eller ordförande, Ola Andersson om du är intresserad av att bli medlem!
Kontaktuppgifter hittar du under fliken "Kontakta oss".

 

Fiskeregler

Vid fiske är det en självklarhet att alla följer de regler som är fastställda av föreningen.
Nu aktuella fiskeregler är daterade 2016-05-21 och finns tillgängliga i sin helhet under fliken "Dokument".

Fiskeområde!

Fiskeområdet framgår av nedanstående karta!

BSFK Fiskeområde.jpg (2160814)