Fiskekort för dig som inte är medlem!

Du som inte är medlem i Borgärdets Sportfiskeklubb kan köpa fiskekort för följande områden via iFiske.se:

Område 1: Flugfiske i Borgärdesströmmen:
Område 1 sträcker sig från Lumshedsbron vid Svärdsjöns utlopp ner till markerade gränser i Aven (se karta).
Inom detta område får fiske endast bedrivas med flugspö och hullingfria krokar.
Inom område 1 kommer ett begränsat antal dagkort kunna lösas
under perioden 1 juni - 31 augusti.
Pris dagkort: 150:-

Område 2: Aven - Seckan:
Område 2 sträcker sig från markerade gränser i Aven ner till skiftesgränsen mot Boda i sjön Seckan (se karta).
Fiske inom detta område får bedrivas med handredskap (1 redskap/person) och/ med högst 12 st. angeldon/kort.

Priser:
Dagkort: 50:-, Säsongskort: 100:-, Familjekort: 150:-

Regler, karta m.m.

För detaljerad information om fiskeregler, giltighetstider, fiskeområden m.m. se mer information på iFiske.se:

https://www.ifiske.se/fiskekort-borgardesstrommen-aven-samt-delar-av-seckan.htm

Fångstrapporter!
Det är obligatoriskt att rapportera ALL fångst, även fisk som sätts tillbaka!
Det är också önskvärt att fångstrapporter lämnas även om man inte har fått någon fisk,
detta för att vi ska en uppfattning om i vilken omfattning fiske sker i klubbens vatten.

ALL rapportering sker digitalt via iFiske.se, se länken ovan.
Under rubriken "Observationer" kan du lämna egna noteringar kring din fisketur!