Fiskeregler - Fiskekort för icke medlemmar:
Gällande regler, se respektive kort:
https://www.ifiske.se/fiskekort-borgardesstrommen-aven-samt-delar-av-seckan.htm

Fiskeregler inkl. karta - medlemmar-markägare:
BSFK Fiskeregler 2020 inkl. karta.pdf (324 kB)

Medlemsregler: