Fiskeregler - Fiskekort för icke medlemmar:
Gällande regler, se respektive kort:
https://www.ifiske.se/fiskekort-borgardesstrommen-aven-samt-delar-av-seckan.htm

Fiskeregler - medlemmar-markägare:
BSFK fiskeregler 2019_2019-05-27.pdf (145844)

Medlemsregler:
BSFK Medlemsregler 2019.pdf (72103)