Fiskeregler - Fiskekort för icke medlemmar:
Gällande regler, se respektive kort:
https://www.ifiske.se/fiskekort-borgardesstrommen-aven-samt-delar-av-seckan.htm

Fiskeregler inkl. karta - medlemmar-markägare:
BSFK Fiskeregler 2022.pdf (83,6 kB)
BSFK - karta - 2022.pdf (292,8 kB)

Medlemsregler: